Hallin pystytys ja rakennusulupa?

Tarvitsetko luvan pressuhallimme pystyttämiseen ?

Yksiselitteistä vastausta emme kykene sinulle valitettavasti antamaan. Yksinkertainen vastauksemme on että et tarvitse mikäli talli  / halli pystytetään "tilapäiseksi rakennelmaksi tai tilapäiseksi sääsuojaksi". 

Sääsuojakin muuttuu lupamenettelyn piiriin silloin, jos siihen tehdään ns. kiinteä kivijalka/sokkeli ja tilapäisyys muuttuu pysyväksi.  Luonnollisesti asiaan merkittävästi vaikuttava seikka on minkä on hallin sijoituspaikka, käyttötarkoitus, minkä kokoisen hallin aiot pystyttää, onko asemakaava vai haja-asutusalue jne.

Kolmas asiaan vaikuttava seikka on että kunnilla on eri puolilla maata erilaiset rakentamista ohjaavat rakennusjärjestykset ja viranomaiset tulkitsevat myös asetuksia hieman eri tarvoin. Onneksemme poliitikkojen ja virkamiesten puheissa on alkanut kuulua  myös Ruotsin mallin mukaista rakentamisen byrokratiaa keventämistä vaativia puheita. Toivottavasti nämä puheet konkretisoituvat pian myös teoiksi! 

Vähimmällä vaivalla ja selkeästi halvimmalla pääset siis jos hankit Landtek Hallin väliaikaiseksi sääsuojaksi. Pistät pystyyn ja siirrät tarvittaessa. Sääsuojana se yksinkeraisesti kootaan suoraan maahan, kantavalle sora / hiekkakentälle tai vaikka asvaltille ilman varsinaisia perustuksia. Landtek hallin pystytys ja tarvittaessa siirrettävyys on jotakuinkin nopeaa  ja yksinkertaista. Toki  ankkurointi on myös tilapäiskäytössä tehtävä huolella ja kestävällä tavalla. 

Landtek CE hyväksyttyjä hallimalleja on kaksi. Ns. Perusmalli jota olemme toimittaneet jo pitkään mm. haja-asutusalueille kone-ja rehusuojiksi ja myös taajama-alueille auto/caravan -ja venesuojiksi jne. Tämän laskennallinen lumikuorma on 1,75kN/m2 . Landtek Hallien kapearunkoisella  kaarenmallisella katolla ei juurikaan lumi pysy, joten varsinkin perusmallien pienemmät koot on käyttötarkoituksesta ja sijoituspaikasta rippuen hyväksytty monesti pelkällä ilmoitusmentettelyllä -tai toimenpideluvalla.  Varsinaista  rakennuslupaa on tarvittu mallistomme suurimmille halleille ja milloin käyttötarkoitus on esimerkiksi yrityksen toimitila tai  sijoituspaikkoihin missä paikkakunnan rakennustarkastaja katsoo välttämättömäksi. Näihin olosuhteisiin meillä  on tarjolla  Landtek Hall ss+ malli.  Plusmalli eroaa perusmallista entistäkin rakkarakenteisemmalla runkorakenteella ja ne täyttävät 2,75kN/m2 lumikuormavaatimuksen. Landtek Hall ss+ hallin hinta on n. 17% tavallista mallia korkeampi
 

Luvan hakeminen

Hakuprosessiin lähdettäessä kannattaa ensimmäiseksi käydä keskustelemassa alueesi rakennustarkastajan luona omasta käyttötarpeesta ja sijoituspaikasta. Hän määrittelee  lupakategorian (ilmoitus, toimenpide vai rak.lupa) hankkeen laajuuden/merkittävyyden mukaan  sekä antaa neuvoja jatkoa varten.
Me toimitamme hallin valmiit pääpiirustukset PDF-muodossa (julkisivu, leikkaus-ja pohjapiirros) ja tarvittavat rakennekuvat. Asemapiirroksen laatiminen jää tilaajan hoidettavaksi.  Rakennustarkastaja määrittää myös tarvitseeko hanke erillistä pääsuunnittelijaa. Pääsuunnittelija huolehtii yhdessä tilaajan kanssa mm. asemapiirroksesta ja muista rakennusvalvonnan vaatimista selvityksistä ja suunnitelmista sekä katselmuksista. Pääsuunnittelijana rakennushankkeissa toimii yleensä rakennusinsinööri, arkkitehti tai rakennusmestari.  Rakennustarkastaja voi määrätä lupaehdoissa myös että hankkeessa tarvitaan vastaava työnjohtaja. Joissakin tapauksessa sekä pääsuunnittelija että vastaava työnjohtaja voi olla sama henkilö.
Halutessasi teemme tarjouksen itse hallin konkreettisesta pytytystyöstä. Tässäkin tapauksessa luvan hakija vastaa mahdollisesti hankkeeseen vaadittavan ulkopuolisen pääsuunnittelijan / vastaavan työnjohtajan pestaamisesta.

Hallin rakenne 

Landtek tallien ja hallien rakenne muodostuu  yksinkertaistetusti pulttiliitoksin koottavista kuumasinkityistä teräsristikkokehistä, ruodeputkista, jäykistysvaijereista sekä kaarien päälle pingotettavasta vahvasta pvc pressukatteesta. Näin on saatu edullinen, suoraseinäinen, erinomainen  tuuli - ja lumikuormia kestävä runko melko keveällä rakenteella. Uskallamme sanoa että parasta mitä pienhallikategoriassa  on missään tarjolla.  Olemme hankkineet halleillemme kantavia teräsrakenteita koskevan CE hyväksynnän joka osaltaan viestii laatua ja vastuullista asennetta tuotteitamme ja asiakkaitamme kohtaan. Lue lisää TÄSTÄ

Landtek Hallien rungot hitsataan tehtaalla mahdollisimman isoiksi kokonaisuuksiksi  jolloin pystytys on mahdollisimman yksinkertaista ja joutuisaa. Pienemmissä talleissa tarvitaan ainoastaan muutama kiintoavain, akkuporakone/ruuvinväännin ja pitkät tukevat A-tikkaat jne. Vähän suuremmissa halleissa  kaarien painosta sekä  korkeudesta johtuen tarvitaan  kaarien pystyynnostossa sekä ruoderautojen kattoon asennuksessa  luonnollisesti kurottajaa, henkilönostinta tai muuta vastavaa kalustoa.   Pystytysnopeutta edistää myös se että meillä hallipakettii kuuluu kaikki tarvittava vakiona ; runko, kaikki pressut, päädyt, ovi  heloineen ja liukukiskoineen, maakiilat perusasennukseen sekä mm. kaikki pientarvikkeet.   

Asennuspaikka

Halli tulee pystyttää tasatulle kantavalle maa-alustalle. Landtek hallit ovat siirrettäviä, joten ne eivät tarvitse routaeristyksiä, salaojia, betonianturoita yms. perinteisen rakentamisen komponentteja. Asennuspaikka kannattaa kuitenkin olla hieman korkeammalla kuin ympäröivä maa, jotta kattovedet ja lumien sulamisvedet eivät haittaa hallin käyttöä.

Kuumasinkityt sokkeliputket voidaan asentaa suoraan tiivistetylle sorapatjalle, asvalttikentälle jne. Jos haluaa hieman nostaa hallin sisäänajokorkeutta/hallikorkeutta, on sokkeliputken alle mahdollista laittaa ratapölkkyjä, vaikkapa makaavat betonipaalut tai esim. Lujabetoni Oy:n betoniset Lujamoduulit joihin hallin runko on kätevä propata kiinni.

 Rungon pystytys

Hallin rungon kasaus aloitetaan asentamalla "sokkeliputket" hallin ulkomittojen mukaisesti asennuspaikalle. Ristimittatarkistuksen jälkeen aloiteaan seinä/kattokehien pystytys. Kussakin kehässä on ainoastaan kolme osaa; seinätolpat sekä kattokaari jotka pultataan toisiinsa. Kaaret nostetaan pystyyn ja kiinnitetään sokkeliprofiiliin. Runko /kattokaarien väleihin ladotaan runkojäykisteiksi pitkittäiset ruoderaudat jotka samalla ehkäisevät tyypillisesti pressuhalleja kiusaavien "pressupussien" muodostumisen. Hallin pystyreivaus tehdään vanttiruuvein varustetuilla reivausvaijereilla jolloin halliin saadaan nopeasti ja yksinkertaisesti suora sekä jäykkä rakenne.  Landtek Hall ss+ mallin asennus on perusmallia vaativampi mm.  hieman monimutkaisemman rakenteensa ja komponenttien suuremman painon vuoksi.

Pressun asennus

Kun hallin runko sekä päätypressut ovineen on asennettu vedetään pääpressu eli sivuseinä/kattopressu  köysiä/liinoja apuna käyttäen hallin ylle ja kiristetään alahelmoistaan sekä päädyistään hallin runkoon.

Hallien perusilmanvaihto on toteutettu molemmissa päädyissä olevilla ilmanvaihtoventtiileillä. Kuten kaikissa eristämättömissä rakenteissa (ml. peltihallit) tuottaa ilmankosteuden tiivistyminen etenkin suojasään ja pakkasen vaihdellessa useasti ns. kondenssi kosteutta joka tiivistyy hallin rakenteisiin vesipisaroiksi.

Kondenssi vähenee jo ensimmäisen vuoden jälkeen  hallin maapohjan kuivuessa. Kondenssi-ilmiötä voi vähetää merkittävästi myös tehostetulla ilmanvaihdolla. Landtek Halleihin on saatavissa edullisesti verkkorakenteisia "ikkunoita" ja ovia tai tarvittaessa hallin koko päädyt voidaan valmistaa PVC verkosta. (esim. klapikuivuri). Hyviä kokemuksia on myös kestävän muovin/pressun asentamisesta maahan pintasoran alle jolloin maakosteuden nousu estyy.

Ankkurointi

Huolimatta Landtek Hallien vankkarakenteisuudesta, tulee hallin paikalleen ankkurointi tuulikuormia vastaan tehdä aina huolellisesti. Hallipakettiin kuuluu perusasennusta varten vankat maakiilat joilla sokkeliputki kiinnitetään maahan.

Asennuspaikan maapohja saattaa olla kovin kivistä, liian "löysää" (esim. hienoa hiekka) tai muuten aluella olla haastavat tuuliolosuhteen, jolloin maakiilojen lisäksi tulee käyttää joko käteviä käsin tai koneellisesti asennettavia kierrepaaluja tai riittäviä massapainoja (esim.ns. "betoniporsaat"tmv.)  Mikäli ankkurointi tehdään massapainoituksella, on suositeltava kokonaismassa oltava olosuhteista riippuen vähintään 40kg/m2.

Hallipakettien mukana tulee tarkemmat suomenkieliset pystytysohjeet sekä perusasennukseen tarvittavat tarvikkeet.  Kannattaa huomioida että Landtek Hall ss+ mallin pystytys on jonkin verran vaativampi urakka jo yksin siitä syystä että osakomponenttien paino on suhteellisen paljon suurempi kuin perusmallissa.

 Annamme halleista mielellämme lisätietoja! Ota yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen info@landtek.fi, tai soita 040 931 0300 

Landtek hall

ylpeanatuotteistamme-page-002